BẢNG TÍNH LƯƠNG NHÂN VIÊN XE ÔM

BẢNG TÍNH LƯƠNG NHÂN VIÊN LÁI XE

Xe Công Ty:

  • Lương căn bảng:

Địa điểm làm việc: Theo sự điều động của Công Ty

Mức thưởng theo doanh thu tháng:

* Từ 4 triệu -> 6 triệu : thường 10 %

* Từ 6.1 trở lên : thưởng 15 %

Xăng, phí hao mòn Công Ty chịu.

Loading