Giao Hàng Online - Chuyển Phát Nhanh

(ĐVT: Đồng)

GÓI THỜI GIAN KHỐI LƯỢNG
& KÍCH CỠ
NỘI THÀNH NGOẠI THÀNH 1 NGOẠI THÀNH 2
Quận 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, Tân Bình, Tân Phú, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Gò Vấp Quận 7, 8, 2 Quận 9, 12, Thủ Đức, Bình Tân, Bình Chánh
Shipment slow Giao trong 2 - 3 ngày Dưới 3kg & không vượt quá 0.3 m3 15,000 25,000 40,000
One day Giao trong 2 - 3 ngày Dưới 3kg & không vượt quá 0.3 m3 20,000 30,000 45,000
Fast 3 Giao trong 2 - 3 ngày Dưới 3kg & không vượt quá 0.3 m3 25,000 35,000 50,000
Fast 2 Giao trong 2 - 3 ngày Dưới 3kg & không vượt quá 0.3 m3 35,000 50,000 65,000
Fast 1 Giao trong 2 - 3 ngày Dưới 3kg & không vượt quá 0.3 m3 40,000 55,000 70,000

Giá cước phát sinh nếu vượt trọng lượng và kích cỡ sẽ phụ thu thêm cước phí sau đây:

 

    ĐVT: đồng
TRỌNG LƯỢNG KÍCH CỠ =< 0.5 m3 KÍCH CỠ =<1.0 m3
3 - 5kg                            2,000                            5,000
5.5 - 10kg                            5,000                         10,000
10.5 - 15kg                            7,000                         12,000
15.5 - 20kg                          10,000                         15,000
20.5 - 25kg                          12,000                         18,000
25.5 - 30kg                          15,000                         20,000
30.5 - 35kg                          18,000                         22,000
35.5 - 40kg                          22,000                         25,000
40.5 - 45kg                          25,000                         30,000
45.5 - 50kg                          30,000                         35,000
50.5 - 55kg                          35,000                         40,000
55.5 - 60kg                          38,000                         46,000
60.5 - 65kg                          42,000                         52,000
65.5 - 70kg                          48,000                         60,000
70.5 - 75kg                          55,000                         65,000
75.5 - 80kg                          60,000                         68,000
80.5 - 85kg                          65,000                         75,000
85.5 - 90kg                          70,000                         80,000
Loading